Jdi na obsah Jdi na menu

TO JSME MY!

 

Klub rodičů - orgány spolku

 

 

 
Výkonný výbor /statutární orgán - zde se můžete obrátit s nápadem, požadavkem....
 
Jana Mojžíšová - předseda spolku, klubrodicu.zsjn@gmail.com, 775 982 422
Mgr. Kateřina Nováková - místopředseda spolku, zástupce školy
ing. Arch. Zuzana Matelová - místopředseda spolku
 
 
Kontrolní komise  - dbá na správné hospodaření a postupy, zodpovídá se jí výkonný výbor, každé září dokonale prolustruje zápisy, schválení, doklady....
 
ing. Pavel Čech - předseda kontrolní komise
Dana Opavská - člen kontrolní komise
Jiřina Černá - člen kontrolní komise
 
 
Hospodář, účetní  - pokladník, fakturant, pečlivý kontrolor a dobrá duše spolku
Iva Moravcová, moravcova@zsjnkrnov.cz
 
 

Členská schůze  -  nejvyšší orgán spolku - rozhoduje, schvaluje rozpočty, udává směr, úkoluje a pověřuje Výkonný výbor.

 • se skládá ze všech členů spolku
 • volí a odvolává ze svých členů předsedu spolku a členy výkonný výbor spolku
 • schvaluje stanovy a vnitřní předpisy spolku a jejich změny
 • rozhoduje o zásadních otázkách činnosti, hospodaření a fungování spolku
 • schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok
 • schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok
 • stanoví výši příspěvků členů
 • rozhoduje o zániku sdružení
 • rozhoduje ve věcech, které si členská schůze vyhradí k rozhodování
 • rozhoduje o nabývání, zatížení (třeba zástavním právem, apod.) a zcizování nemovitého majetku spolku
 • schvaluje výdaje spolku přesahující částku 5.000,- Kč

 

Máme FB : https://www.facebook.com/klubrodicu.krnov/