Jdi na obsah Jdi na menu

NAŠE POSLÁNÍ

 

Činnost Klubu rodičů je zaměřena na podporuje školy a rozvíjení partnerského dialogu mezi rodiči, pedagogy a vedením školy. Abychom toto poslání mohli vykonávat co nejlépe, zajímá nás i Váš názor, připomínka či podnět. Přijďte společně diskutovat, hledat řešení a rozvíjet partnerskou spolupráci.

 

 

Výňatek ze stanov Klubu rodičů :
 
Posláním spolku je zejména :
 
• finanční podpora Základní školy Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvkové organizace 
 
• finanční podpora akcí pořádaných školou pro žáky
 
• zprostředkování výměny informací mezi sdruženími, rodiči, pedagogy a školou
 
• organizace a podpora volnočasových aktivit žáků školy
 
• organizace a podpora vzdělávacích programů a projektů se zaměřením na práci s dětmi a mládeží
 
• příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů
 
• činnosti vedoucí k všestrannému rozvoji školy a dosahování poslání školy
 
• zlepšení vybavení školy, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy
 
fbb.jpg